Μουσείο της Ακρόπολης

Μετόπες του Παρθενώνα, Μουσείο της Ακρόπολης

Οι μετόπες της βόρειας ζωφόρου είχαν ως θέμα τον Τρωικό πόλεμο. Από τις 32 μετόπες μόνο ένδεκα είναι αναγνωρίσιμες. Από τις υπόλοιπες υπάρχουν ζωγραφικές του 1686 που έκανε κάποιος Γάλλος καλλιτέχνης για τον O´ Ortières. Σε μια από αυτές εικονίζεται η ωραία Ελένη, ενώ η Αφροδίτη στέλνει τον Έρωτα στον Μενέλαο. Οι κεντρικές μετόπες ήταν ανταλλαγμένες με αυτές της νότιας ζωφόρου από την αρχαιότητα.