Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης

Μετακατοχικό τραπεζογραμμάτιο, Μουσείο Χαρτονομισμάτων

Τον Νοέμβριο του 1944 τυπώθηκε το πρώτο μετακατοχικό τραπεζογραμμάτιο, με τη Νίκη της Σαμοθράκης στην εμπρόσθια όψη και τον Φοίνικα στην οπίσθια όψη.

Παράλληλα, τυπώνονται κερματικά γραμμάτια των 1,5,10 και 20 δραχμών.

Η ελληνική κυβέρνηση, όσον καιρό βρισκόταν στο Λονδίνο, τύπωσε τραπεζογραμμάτια, τα οποία κυκλοφόρησαν στη χώρα αμέσως μετά την απελευθέρωση.

Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν φέρουν ημερομηνία εκδόσεως, καθώς δεν γνώριζαν πότε ακριβώς θα τεθούν σε κυκλοφορία.