Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης

Η ζωή μετά θάνατον, Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης

Αίθουσα Β.

Στη φωτογραφία διακρίνουμε το εσωτερικό μαυσωλείου και γενικά στη ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα μαυσωλεία και τα ταφικά έθιμα.