Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Χρυσά ελάσματα, Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Χρυσός ρόδακας και χάντρες με φυτικά μοτίβα.

1700 – 1400 π.Χ., Ορχομενός.