Μουσείο «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Μακέτα μνημείου, Μουσείο «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Μακέτα Χρήστου Καπράλου για μνημείο Βενιζέλου.

Ο Χρήστος Καπράλος  (1909 – 1993) ήταν ένας από τους σημαντικότερους γλύπτες του 20ού αιώνα, ιδίως σε ό,τι αφορά τον μοντερνισμό στην Ελλάδα.