Ναυτικό Μουσείο Κρήτης

Λεπτομέρεια γέρυφας, Ναυτικό Μουσείο Κρήτης

Λεπτομέρεια από γέφυρα αντιτορπιλικού.