Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κ. Παπαρρηγόπουλος, Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος (Κωνσταντινούπολη 1815-Αθήνα 1891), έργο του Βυρ. Κοντόπουλου. Λάδι σε μουσαμά 1,22×0,90 μ.

Ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος  ήταν ιστοριογράφος, Kαθηγητής Ιστορίας της Φιλοσοφικής Σχολής (1855-1891) και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών (1872-1873). Συνεργάστηκε με πολλές εφημερίδες και περιοδικά. Συνέταξε πρώτος την Ιστορία του Ελληνικού Έθνους όπου υποστήριξε την ενότητα του ελληνισμού διαμέσου των αιώνων και την αδιάκοπη συνοχή του. Ανέπτυξε έντονη εθνική δράση, αναλαμβάνοντας εθνικές αποστολές στο εξωτερικό.

X