Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Κύλινδρος της Εσθήρ, Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Κύλινδρος της Εσθήρ από τα Τρίκαλα, τέλη 19ου – αρχών 20ού αι.