Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Κόσμημα κεφαλής, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Γυναικείο κόσμημα κεφαλής απο την Κύπρο, 19ος αι. (αρ. 6479).