Ζωγραφική

“Κυκλάδων”, Ελληνικά πλοία του Μεσαίωνα

Γρήγορο σκάφος των Κυκλάδων (8ος και 9ος αιώνας).