Διάφορα

Κροκεάτης λίθος στην Ρώμη

Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΟΥ ΥΛΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΥΜΦΕΣ, διακοσμητικός πίνακας με την τεχνική Opus Sectile έργο απο τεμάχια κροκεάτη λίθου , στο Αρχαιολογικό Μουσείο Palazzo Massimo στην Ρώμη
Ο Ύλας απαγάγεται από Νύμφες στη Μυσία, κατα την διάρκεια της Αργοναυτικής εκστρατείας. Πίνακας απο πλακάκια (Opus sectile) των μεσών του 4 ου αιώνα από τη Βασιλική του Ιουνίου Βάσσου στη Ρώμη.
‘Αρθρο του καθ. Γ. Πίκουλα στην τοπική εφημερίδα Διόσκουροι (συντακτική ομάδα : Θ. Οικονομάκος, Ν. Σκεύος , Γ. Καραμπούκαλος , Παυλάκος , Αλειφερόπουλος ) για τον κροκεάτη λίθο. Το αρχείο της εφημερίδας βρίσκεται στην δανειστική βιβλιοθήκη Κροκεών .
http://www.krokeai.com/town/Krokeatis_Lithos/Krokeatis_Lithos_pikoulas.htm