Μουσείο Υποδημάτων

Κρητικές μπότες _2, Μουσείο Υποδημάτων

Κρητικές μπότες του 1945.