Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Κρανάη Γυθείου, Υπηρεσία Φάρων

Ο φάρος στο νησάκι Κρανάη Γυθείου λειτούργησε για πρώτη το 1859.

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός και, στο πλαίσιο ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 1949.

Μέχρι το 2002 λειτουργούσε με ασετιλίνη, οπότε και αυτοματοποιήθηκε με ηλιακή ενέργεια.

Το 2004 ηλεκτροδοτήθηκε και λειτουργεί ως επιτηρούμενος. Αποτελείται από λιθόκτιστο οκτάγωνο πύργο ύψους 16 μ. επί ισόγειας οικίας φαροφυλάκων.

Η σημερινή κατάσταση του φάρου είναι πολύ καλή.