Γλυπτική

Κούρος

Χάλκινος κούρος. Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά.