Μουσεία

Κολοσσιαίο άγαλμα “Αιχμαλώτου από τη Φρυγία”.

Δύο γιγάντια αγάλματα που αναπαριστούσαν “Αιχμαλώτους από τη Φρυγία”, αντικαθιστούσαν πεσσούς στην ομώνυμη πρόσοψη της Βόρειας Βασιλικής, στην Αγορά της Αρχαίας Κορίνθου. β’ μισό 2ου αι. – αρχές 3ου αι. CE. Αρχαιολογικό Μουσείο Κορίνθου.