Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Αποθήκευση αρχαίων, Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Ξύλινα κιβώτια βιομηχανικών προϊόντων για την τοποθέτηση ευρημάτων ανασκαφών, αρχές 20ού αιώνα.