Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης

Κερματικό γραμμάτιο, Μουσείο Χαρτονομισμάτων

Κερματικό γραμμάτιο των 500 δραχμών, κυκλοφόρησε 1η Νοεμβρίου του 1953.

Το 1950, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά, κερματικά γραμμάτια των 100, 500 και 1.000 δραχμών, τα οποία θεωρούνται μεγάλης ονομαστικής αξίας. Λόγω όμως του υψηλού πληθωρισμού της εποχής οι εν λόγω αξίες ήταν ιδιαίτερα χαμηλές.