Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Κατάλογος Καρούζου 1941, Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Κατάλογος των αρχαίων που αποκρύφτηκαν σε δύο  λάκκους στην αυλή του Μουσείου για προστασία κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Συντάχθηκε και υπογράφθηκε στις 2 Ιανουαρίου 1941 από τα μέλη της επιτροπής, ανάμεσα στα οποία και ο αρχαιολόγος Χρήστος Καρούζος.