Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Καρδιά Κ. Κανάρη, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Αγγείο σε σχήμα αμφορέα που περιέχει την καρδιά του θρυλικού μπουρλοτιέρη από τα Ψαρά, ναυάρχου Κωνσταντίνου Κανάρη.

Στα κατορθώματα του συγκαταλέγεται η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας στη Χίο (Ιούνιος 1822) και του μεγάλου τουρκικού δικρότου στην Τένεδο (Οκτώβριος 1822), η απόπειρα πυρπόλησης του οθωμανικού στόλου μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας κ.α.