Μουσείο Υποδημάτων

Καραγκούνικα, Μουσείο Υποδημάτων

Κορδέλια Καραγκούνικα.

Καρδίτσα 1950.