Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Καβιρικός σκύφος, Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Καβιρικός σκύφος με παράσταση λατρευτικής πομπής, ως κτέρισμα ταφής.

δ΄ τέταρτο 5ου αι. π.Χ., Θήβα.