Διάφορα

Κέντρο Πολιτισμού Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο

Το Κέντρο Πολιτισμού Ανατολικής Μάνης στεγάζεται στο Παλαιό Παρθεναγωγείο, ένα κτίριο με ιστορία 120 ετών που βρίσκεται στην καρδιά του Γυθείου. Ανεγέρθη το 1896 για να υποδεχτεί τα παιδιά της ευρύτερης περιοχής, να τα μορφώσει και να τα ετοιμάσει για τη ζωή.Tη δεκαετία του ‘90, λίγο πριν περάσει ένας αιώνας, έπαψε να λειτουργεί ως σχολείο.