Λαογραφικό Μουσείο Διδυμοτείχου

Θράκας Ιππέας, Λαογραφικό Μουσείο Διδυμοτείχου

Ο Θράκας Ιππέας είναι το έμβλημα του Συλλόγου, που ιδρύθηκε το 1973, με την επωνυμία Μορφωτικός Σύλλογος Λαογραφικό Μουσείο Διδυμοτείχου.

Κυριότερος Θεός – ήρωας των Θρακών είναι ο Θράκας Ιππέας, ο θεραπευτής ανθρώπων και ζώων, ο προστάτης της γεωργίας, των ταξιδευτών, αλλά και του χθόνιου κόσμου, ο Θεός – σωτήρας και ο κυνηγός.

Η λατρεία του έφτασε στη μέγιστη της διάδοση κατά τον 2ο και τον 3ο μ. Χ. αιώνα, όταν συνδέθηκε με το ελληνικό στοιχείο του αφηρωισμού των νεκρών και της λατρείας των προγόνων.

Αναθηματικά ανάγλυφα του Θράκα Ιππέα. Η διακόσμηση των ανάγλυφων είναι πολύ λιτή, πέρα από τον Ιππέα και το άλογο του στο σκηνικό τους, δεν υπάρχουν άλλες απεικονίσεις.

Η χρονολόγηση αυτών των ανάγλυφων μπορεί να τοποθετηθεί στο τέλος του 4ου μ.Χ. αι. όταν άρχισε η ποιοτική πτώση στη δημιουργία των αναθηματικών μνημείων λόγω της οικονομικής παρακμής της Θράκης.

Ο Θράκας Ιππέας λατρεύτηκε ως ισχυρή Θεότητα, τον τιμούσαν ως Θεό του κυνηγιού και φύλακα των ψυχών. Είναι ο δικός τους Θεός που έφεραν από την πρώτη τους κοιτίδα.