Διάφορα

Θειορυχεία Μήλου

Στην ανατολική πλευρά της Μήλου βρίσκεται το Παλιόρεμα εκεί λειτούργησε το θειωρυχείο του Μελά, η παλαιότερη επιχείρηση εξαγωγής θείου πανελλαδικά.