Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Θεατρική μάσκα, Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Ομοίωμα θεατρικής μάσκας ηθοποιού από τη Θήβα, 3ος αι. π.Χ.