Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Θέα, Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

H θέα της Αθήνας από τον εξώστη του κτηρίου.