Διάφορα

Η πλατεία Συντάγματος, γύρω στα 1890

Η πλατεία Συντάγματος, γύρω στα 1890. Αδελφοί Ρωμαΐδη.

Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη.