Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Η Ελληνοπούλα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Η Ελληνοπούλα. Επιτύμβιο μαρμάρινο άγαλμα απο τον τάφο του ήρωα Μάρκου Μπότσαρη στο Μεσολόγγι.

Έργο του Γάλλου γλύπτη David d’ Angers, Παρίσι 1834 (αρ. 423).

Η Συλλογή των γλυπτών άρχισε να συγκροτείται από την ίδρυση της Ι.Ε.Ε.Ε. Περιλαμβάνει περί τα 400 έργα Ελλήνων και ξένων γλυπτών του 19ου και 20ού αιώνα, με θέματα εμπνευσμένα απο τη νεότερη ελληνική ιστορία.

Πρόκειται για έργα και προπλάσματα έργων, φιλοτεχνημένα απο σημαντικούς καλλιτέχνες. Ιδιαίτερη είναι η συλλογή νεκρικών προσωπείων ιστορικών προσώπων, όπως του Θ. Κολοκοτρώνη, του Ι. Μακρυγιάννη κ.α.

Στη συλλογή φυλάσσεται η μαρμάρινη αφιερωτική πλάκα η οποία συνόδευε το μνημειακό ρολόι που “χάρισε” ο λόρδος Έλγιν στην πόλη της Αθήνας, ως αντάλλαγμα για τα Παρθενώνεια γλυπτά. Η πλάκα και τα τέσσερα ζευγάρια των μεταλλικών δεικτών του ρολογιού που απόκεινται στο Ε.Ι.Μ. τοποθετούνται χρονικά στο 1814.