Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Μυκήνες: Η βόρεια πύλη

Τέσσερις μονόλιθοι σχηματίζουν την πύλη.