Αρχαιολογικό Μουσείο Ισθμίας

Η βιοτεχνία της Ράχης, Αρχαιολογικό Μουσείο Ισθμίας

Τα εργαστήρια της Ράχης.

Ελαιοπιεστήρια

Σε έξι τουλάχιστον οικίες στη Ράχη υπήρχαν εγκαταστάσεις ελαιοπιεστηρίων. Στην αναπαράσταση φαίνεται το βαρούλκο παράλληλο σε ένα δοκάρι μήκους 2,8μ που βρίσκεται στερεωμένο στον απέναντι τοίχο. Ο υγρός πολτός από την πίεση της πρέσας διοχετευόταν στην αριστερή λεκάνη. Κατόπιν, το λάδι που ερχόταν στην επιφάνεια περνούσε με τη βοήθεια μιας κουτάλας στη δεξιά λεκάνη, μέχρι τη μετάγγισή του σε κάποιο εμπορικό αμφορέα όπου θα αποθηκευόταν ή θα ακολουθούσε τον δρόμο του (θαλάσσιου) εμπορίου. Το «έλαιον» επίσης χρησιμοποιείτο σε λυχνάρια  ως φωτιστικό, ή αφού το αναμίγνυαν με ίριδα, τριαντάφυλλο και μύρο, το χρησιμοποιούσαν ως αρωματικό.

Υφαντουργία

Στα περισσότερα σπίτια εξασκούσαν την υφαντική τέχνη. Κατά τις ανασκαφές αποκαλύφθηκαν στο εσωτερικό των οικιών πάνω από 289 αγνύθες (υφαντικά βάρη), που χρησιμοποιούνταν στους κάθετους αργαλειούς της εποχής. Μερικές από αυτές έφεραν ενσφράγιστα γράμματα  ή σύμβολα. Στο δάπεδο της οικίας 17 βρέθηκαν 76, πολύ περισσότερες από αυτές που αντιστοιχούν σε έναν αργαλειό. Πιθανότατα ήσαν αποθηκευμένες στον όροφο και έπεσαν στο ισόγειο όταν το κτήριο κατέρρευσε.

Μελισσουργία

Στο ιερό του Ποσειδώνα και στον οικισμό της Ράχης αποκαλύφθηκαν τα πρώτα δείγματα κυψελών του όρθιου (κάθετου) τύπου. Ο νέος αυτός τύπος κυψέλης (με επιγραφή «ΟΡΕΣΤΑΔΑ») είναι πιο λειτουργικός, φορητός και πολύ πιο εύχρηστος από τον οριζόντιο τύπο, ιδιαίτερα σε θέσεις με περιορισμένο ελεύθερο χώρο.

Άλλες τέχνες

Τέσσερις μήτρες για πήλινα ειδώλια ή πίνακες που αποκαλύφθηκαν στη Ράχη, αποτελούν ένδειξη ότι στη θέση αυτή λειτουργούσε εργαστήριο κατασκευής πήλινων ειδωλίων. Βρέθηκαν μήτρες για κεφάλια και κορμούς ειδωλίων. Το ημιτελές μαρμάρινο χέρι ενός παιδιού που κρατά φιάλη, ήταν ίσως απομεινάρι ενός έργου που βρισκόταν σε εξέλιξη.