Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

Η Ήπειρος στη ρωμαϊκή εποχή, Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

Αίθουσα 6: Η Ήπειρος στη ρωμαϊκή εποχή

Στην αίθουσα αυτή διαγράφονται όψεις της ζωής στην Ήπειρο από την εποχή της ρωμαϊκής κατάκτησης το 167 π.Χ. έως την επικράτηση του χριστιανισμού τον 3ο αι. μ.Χ. 

Κατά την περίοδο αυτή η περιοχή γνωρίζει τόσο την παρακμή όσο και σχετική ευημερία με την ίδρυση της Νικόπολης μετά τη ναυμαχία του Ακτίου το 31 π.Χ.