Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Ηρακλειά Κυκλάδων

Εντοιχισμένο αλιευτικό βάρος ? Και τα δύο άλλα κομμάτια είναι σύγχρονα ή αρχαία ?