Κεραμική

Ηρακλής

Αττικός μελανόμορφος αμφορέας, 525-515 π.Χ. Αποδίδεται στον αγγειογράφο Ψίακα. Museo Civico, Brescia.
Εικονίζεται η πάλη του Ηρακλή με το λιοντάρι της Νεμέας. Τον ήρωα πλαισιώνουν η προστάτιδά του θεά Αθηνά και ο ανιψιός του Ιόλαος.
Πηγή: Γ.Α. Χριστόπουλος – Ι.Κ. Μπαστιάς, «Ελληνική τέχνη: Αρχαία αγγεία», Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1996.