Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Ειδώλια ταύρων, Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Μικρά ειδώλια ταύρων.

2600 – 2400 π.Χ. Λιθαρές.