Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

«Ερμής ο λόγιος», Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

«Ερμής ο λόγιος», 1818.

Δεκαπενθήμερο περιοδικό με φιλολογικό, γλωσσικό, εκπαιδευτικό, φιλοσοφικό και γενικότερα πνευματικό περιεχόμενο, που εκδιδόταν στη Βιέννη από το 1811 ως το 1821.

Εκδότης του ως το 1813 ήταν ο διδάσκαλος του Γένους Άνθιμος Γαζής, τον οποίο διαδέχθηκαν οι Θεόκλητος Φαρμακίδης και Κωνσταντίνος Κοκκινάκης, ενώ συνεργάζονταν επιφανείς Έλληνες λόγιοι, όπως ο Αδαμάντιος Κοραής.