Αρχαιολογικό Μουσείο του Πόρου

Επιτύμβιες στήλες των κλασικών, ελληνιστικών & ρωμαϊκών χρόνων, Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου

Επιτύμβιες στήλες των κλασικών, ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων από την Τροιζήνα και την Καλαύρεια, τραπεζοφόρο των ρωμαϊκών χρόνων και ψηφισματικό ανάγλυφο του 4ου αι. π.Χ. από την Τροιζήνα.