Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιστημονικές εκδηλώσεις_1, Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διάλεξη από τους ομότιμους καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μιχάλη Μερακλή και κ. Βάλτερ Πούχνερ στο πλαίσιο συμμετοχής του Μουσείου στη δράση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού Παντέχνου πυρός σέλας – Λαμπερές Ιστορίες Φωτιάς (2012).