Διάφορα

Επιγραφή από το Ιερό της Αθηνάς Νίκης.

Επιγραφή που καταγράφει την απόφαση της βουλής περί το μισθό των ιερέων του ιερού της Αθηνάς Νίκης στην Ακρόπολη Αθηνών. 4ος αι. BCE. Νέο Μουσείο Ακρόπολης