Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Αίθουσα επιστημονικών οργάνων, Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Στόχος της επανέκθεσης των επιστημονικών οργάνων είναι να δημιουργήσει ερεθίσματα για επιστημονική γνώση, διάλογο, έμπνευση και κριτική σκέψη σε ένα περιβάλλον φιλικό για όλους.

Με επίκεντρο τα επιστημονικά όργανα μια ενιαία αφήγηση διατρέχει την έκθεση καθώς αναπτύσσεται σε πολλαπλούς άξονες: η ιστορία και λειτουργία των οργάνων ως μέσο έρευνας και εκπαίδευσης, οι άνθρωποι πίσω από τα όργανα, η εκλαϊκευση της επιστήμης, το εργαστήριο, οι επιστήμες της γης και του αέρα στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, περιοδικά εκθέματα, κινηματογραφημένες μαρτυρίες καθηγητών της σχολής θετικών επιστημών, μια διαδραστική γωνιά που περιλαμβάνει παιχνίδια, χρηστική βιβλιοθήκη, απτική συλλογή.

Η αφήγηση συμπληρώνεται με παράλληλες δραστηριότητες (ζωντανά πειράματα, μαθητικούς διαγωνισμούς , ανοιχτές διαλέξεις, περιοδικές εκθέσεις, κ.α.) μια πρόσκληση στους επισκέπτες μας να γνωρίσουν και να εμπνευστούν από το έργο και το πάθος των θεμελιωτών της επιστήμης στη νεοτέρη Ελλάδα, από τα πρώτα βήματα του πανεπιστημίου Αθηνών μέχρι και σήμερα.

Εξωτερικοί επιστημονικοί συνεργάτες – επιμελητές επανέκθεσης:

Γιώργος Ν. Βλαχάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Τάκης Λάζος, Ιστορικός των Φυσικών Επιστημών
Φλώρα Πάπαρου, Ιστορικός των Φυσικών Επιστημών
Χρυσολέων Συμεωνίδης, φυσικός, αφυπηρετήσας λέκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος της επιτροπής του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.