Μουσείο «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

«Επανάσταση του Θερίσσου», Μουσείο «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Άποψη της αίθουσας «Ο Βενιζέλος και ο αγώνας της Κρήτης»: βιτρίνα που αναφέρεται στην Επανάσταση του Θερίσσου.