Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Εξωτερική όψη, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Εξωτερική όψη του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Πηγή: Ιστορικό Μουσείο Κρήτης | www.historical-museum.gr