Μουσείο Ζακύνθου

Εξωτερική άποψη, Μουσείο Ζακύνθου

Εξωτερική άποψη του Μουσείου της Ζακύνθου. Στοά.