Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Ενότητα 6, Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Ενότητα 6: Πρωτογεωμετρική και Γεωμετρική περίοδος

Την περίοδο αυτή υιοθετείται το φοινικικό αλφάβητο, συνθέτονται τα ομηρικά έπη, τίθενται τα θεμέλια της δημιουργίας της πόλης–κράτους, ιδρύονται πανελλήνια  ιερά και καθιερώνονται περιοδικοί αθλητικοί αγώνες.
Μετά τους μυκηναϊκούς χρόνους, ο επισκέπτης εισέρχεται στην ενότητα 6 της Πρωτογεωμετρικής και Γεωμετρικής περιόδου, μια ιδιαίτερα σημαντική εποχή πολιτικών
και κοινωνικών μετασχηματισμών.

Η κατάρρευση του μυκηναϊκού κόσμου προκάλεσε σταδιακές μετακινήσεις πληθυσμών από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά του Αιγαίου και τα μικρασιατικά παράλια.

Ο γηγενής πληθυσμός της Βοιωτίας διασκορπίστηκε σε μικρές κοινότητες, ενώ το κενό εκμεταλλεύτηκαν επήλυδες από τα βόρεια, οι Βοιωτοί, οι οποίοι μετακινήθηκαν νοτιότερα και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή που πήρε το όνομά τους (Βοιωτία).

Γρήγορα επικράτησε ηρεμία και η περιοχή δεν συμμετείχε συστηματικά σε περαιτέρω αποικιστικές ενέργειες ή μετακινήσεις. Σταδιακά άρχισε η ανάκαμψη, ιδιαίτερα όταν εντάθηκαν οι εμπορικές συναλλαγές με την Ανατολή.

Προς το τέλος της Γεωμετρικής περιόδου άρχισαν να διαμορφώνονται οι πρώτες πόλεις. στη Βοιωτία η Θήβα ξεχωρίζει πλέον από τις μικρότερες κώμες που την περιβάλλουν.
Στην τέχνη βασικό χαρακτηριστικό αποτελεί η διακόσμηση της κεραμικής με γεωμετρικά σχήματα.

Μεγάλη ακμή γνωρίζει η βοιωτική μεταλλοτεχνία, από τα προϊόντα της οποίας ξεχωρίζουν οι χάλκινες τοξωτές πόρπες με εγχάρακτες αφηγηματικές παραστάσεις.