Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Ενότητα 1, Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Ενότητα 1: Η ιστορία του Αρχαιολογικού Μουσείου και των Ανασκαφών.

Στην αίθουσα υποδοχής ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει την ιστορία του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών και των ανασκαφών στη βοιωτική γη, μέσα από παλαιές φωτογραφίες, αρχειακό υλικό, καταλόγους καταγραφής και ανασκαφικά εργαλεία.