Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος

Ελαιογραφία Βασιλείου Χατζή, Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος

Χατζής Βασίλειος (Καστοριά 1870-Αθήνα 1915), «Η ναυμαχία της Έλλης, 13 Δεκεμβρίου 1912», ελαιογραφία 400x 165 εκ. (π. 1913).