Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος

Εισιτήριο Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος

Το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1949 και από το 1971 στεγάζεται στο κτήριο της Μαρίνας Ζέας στον Πειραιά. Αποτελεί το θεσμικό θεματοφύλακα της Ναυτικής μας ιστορίας, τέχνης, κληρονομιάς και παράδοσης.