Ίδρυμα Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού

“Εβραϊκή λυχνία”, Ίδρυμα Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού

Νίκος Χατζηκυριάκος – Γκίκας, Εβραϊκή λυχνία, λάδι σε καμβά, 1931.