Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Δυτική πλευρά, Κόκκινη Εκκλησιά Βουργαρελίου

Άποψη της δυτικής πλευράς του κυρίως ναού, επάνω από τη θύρα που οδηγεί στο νάρθηκα, όπου βρίσκεται η σωζόμενη κτητορική επιγραφή.

Στο τύμπανο του αετώματος διακρίνεται και ένα από τα λιγοστά παράθυρα του καθολικού.

Η φωτογραφία είναι από την προσωπική συλλογή του κ. Νίκου Μανούση.