Λαογραφικό Μουσείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δρεπάνι, Λαογραφικό Μουσείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δρεπάνι, Ταξινομικός αριθμός – 860

Γεωργικό εργαλείο με ξύλινη λαβή και κυρτή μεταλλική λάμα που χρησίμευε για το θερισμό των σταχυών.