Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης

‘‘ΔΡΑΧΜΑΙ ΧΙΛΙΑΙ‘‘, Μουσείο Χαρτονομισμάτων

Τράπεζα της Ελλάδος 1,0000 δραχμές, πρώτη έκδοση 16 Απριλίου του 1956.

Κύρια όψη: ο μέγας Αλέξανδρος

Δεύτερη όψη: η μάχη της Ισσού

Διαστάσεις: 158 χ 81 χιλ.